چهارشنبه , 1 دسامبر 2021
خانه / خدمات زیباسازی و درمانی / جراحی های عمومی

جراحی های عمومی

جراحی های عمومی

درباره دکتر تقی پور

دکتر جهانگیر تقی پور فلوشیپ و عضویت کالج های سلطنتی جراحان انگلیس و اسکاتلند General & Cosmetic Surgeon Member of the Royal College of Surgeons of England & Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, Scotland Former Member of the Panel Of Examiners at the Royal Colleges of Surgeons of the UK & Ireland