Browsing: زیباسازی سینه زنان

سینه (پستان) هرزن با زنان دیگر فرق دارد. حتی هر دو سینه هر زن به طور طبیعی یکسان نیستند و انتظارات هر زن هم از عمل جراحی زیباسازی سینه با دیگر زنان متفاوت است.
گرچه امکان برگرداندن سینه به دوران جوانی وجود ندارد ولی هدف اصلی جراحی زیباسازی سینه به وجود آوردن ظاهری طبیعی، خوش حالت و جذاب است که با سایر اجزا بدن زن هماهنگ باشد. هدف دیگر جراحی زیباسازی سینه ایجاد حداقل زخم جراحی قابل رویت بعد از جراحی است.
سینه ها یکی از خصوصیات زیبایی ظاهری مهم زنانه هستند. شکی نیست که زنان به زیبا نگه داشتن سینه ها توجه خاصی دارند. به همین دلیل در اروپا وامریکا بعد از عمل لیپوسکشن جراحی های زیباسازی سینه (کاسمتیک ماموپلاستی) شایعترین جراحی های زیباسازی هستند.
روش های جراحی زیادی برای زیباسازی سینه زنان به وسیله جراحان مختلف صورت می گیرد. دکتر جهانگیر تقی پور در هنگام مشاوره اولیه از انتظارات شما آگاه خواهد شد و با تجربه و سلیقه شخصی امید برآورده کردن انتظارات شما را دارد
لطفا در ذیل ادامه دهید